Plastická chirurgie

Nacházíte se na stránce:ZákrokyOperace kožních nádorů

Operace kožních nádorů

Odstranění zhoubných kožních útvarů:

 

Zhoubné kožní nádory nemelanomového typu se většinou projevují jako nehojící se ložiska na kůži, která při dotyku krvácejí, jsou kryty stroupky nebo mají tvar vředu s navalitými okraji. Rostou velmi pomalu jen výjimečně se šíří do jiných míst na těle.

Indikace operace nebo procedury:

Každé několik měsíců se nehojící ložisko by mělo být vyšetřeno kožním lékařem a případně odstraněno. Malé ložisko je možno odstranit jednoduše, zatímco u velkých nebo nevhodně uložených ložisek je nutno provádět velké tkáňové přesuny.

Forma zákroku:

Menší výkony lze provést ambulantně zde v Žamberku. Výkon se provádí v místní anestezii podle rozsahu a uložení ložiska.

Způsob a průběh operace či zákroku:

Kožní ložisko je odstraněno s lemem pohledově zdravé tkáně. Vzniklý defekt je pak dál uzavřen způsobem závislým na jeho velikosti a lokalitě. Menší defekt lze jednoduše sešít. Větší defekt je nutno krýt buď kožním transplantátem anebo uzavřít lalokem.  Klientovi vždy vysvětlíme aktuální stav a seznámíme ho s vhodným dalším postupem léčby.

Pooperační průběh a doporučení:

V pooperačním období jsou nutné převazy a doporučuje se klidový režim, stehy se odstraňují za 7–14 dnů. Další postup je dán výsledkem mikroskopického vyšetření podezřelého ložiska. Většinou je nutno pouze pooperační sledování bez další léčby.

Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Tyto operační výkony u nás provádí plastický chirurg, MUDr. Doskočil

 

Zpět