Ortopedie

Nacházíte se na stránce:ZákrokyArtroskopie kolene

Artroskopie kolene

Je miniinvazivní operace, která je prováděna v šetrné celkové  anestezii.  Artroskopie je v současné době metodou volby v diagnostice a ošetření poranění nitrokloubních struktur kolenního kloubu.  Pomocí dvou 10 mm řezů je zavedena operační kamera s kabelem přenášejícím obraz kloubu na monitor, proplach fyziologickým roztokem a speciální operační nástroje. Pro lepší přehled v kloubu se operace provádí v tzv. bezkreví. Na operovanou končetinu se umístí  pneumatická manžeta, která sníží prokrvení končetiny a zabrání tak krvácení do kloubu.Nejčastěji se provádí ošetření menisků, vazů a chrupavek.

 

Poranění menisku

 

Menisky jsou důležité pro normální funkci kolena. Zlepšují kongruenci kloubních ploch, působí jako tlumič nárazů, mají funkci lubrikační a podílí se na stabilitě kloubu.Poranění vnitřního menisku je častější než zevního. Muži jsou postiženi častěji než ženy. Akutní traumatické poranění menisku je nejčastější u mužů mezi 30.–40. rokem věku. V pozdějším věkovém období přibývají poškození degenerativní.

Poranění menisků vzniká násilnou rotací bérce při zatížené dolní končetiny.

Artroskopické operace menisků můžeme rozdělit na resekční (odstranění poškozené části menisku –parciální a subtotální meniskektomie) a záchovné (sutury).Protože i parciální meniskektomie může k rozvoji artrózy dáváme v indikovaných případech přednost operacím záchovným. Při rozhodování, zda trhlinu sešít, nebo poškozenou část menisku odstranit, musíme vzít v úvahu různé faktory:

cévní zásobení menisku v místě trhliny, stáří trhliny,degenerativní změny menisku (úrazová nebo degenerativníetiologie) a stabilitu kolenního kloubu.

 

Poranění vazů

 

Vazy kolene zajišťují především stabilitu kolene. Poranění vazivového aparátu kolena vznikají přímým nebo častěji nepřímým mechanismem. Většinou se jedná o úrazy při sportu (až 70 %). Poškozen bývá vazivový aparát (postranní vazy, zkřížené vazy, kloubní pouzdro), menisky a někdy kloubní plochy, zejména jejich chrupavčitý kryt. V případě částečného poškození vazů postupujeme konzervativně - neoperačně. V případě plného poškození vazů není postup jednoznačný. U mladších, aktivní pacientů volímu artroskopickou rekostrukci vazů - nejčastě předního zkříženého vazu. V tomto případě, je třeba počítat s delší dobou rekonvalescence, kdy plná sportovní zátěž je možná až do půl roku.

 

 

 

 

 

 

Zpět