Gynekologie

Nacházíte se na stránce:ZákrokyOperační hysteroskopie

Operační hysteroskopie

 

Během tohoto zákroku zavádíme operační nástroj - hysteroskop po pečlivé desinfekci do dutiny děložní přes pochvu a děložní hrdlo - čípek. Hysteroskop je tenká kovová trubička, zakončena optickým zařízením - kamerou, která nám umožní detailní vyšetření kanálu děložního hrdla a děložní dutiny zevnitř ve velkém zvětšení. Kromě vyšetření dutiny děložní jsme schopni provádět operační výkony uvnitř dělohy.

Jedná se zejména o odstranění slizničních polypů a myomů, kontrolu uložení, event., odstranění dlouhodobě "zapomenutého" nitroděložního tělíska pod přímou kontrolou zraku, rozrušení případných přepážek a srůstů v děloze atd. K tomu, aby bylo možné hysteroskop do dělohy zavést, je nutné děložní hrdlo pomocí kovových dilatátorů rozšířit o několik milimetrů, což je bolestivá záležitost, proto se tento výkon provádí v celkové anestesii. Při hysteroskopii se vždy provádí i kyretáž - odebrání vzorků sliznice děložního těla a hrdla, které se následně odesílají k podrobnému mikroskopickému vyšetření (histologie).

Máte zájem o hysteroskopii?
Objednejte se, rádi Vám poskytneme další informace.

Důvody k provedení hysteroskopie mohou být různé:

  • nepravidelné děložní krvácení, nereagující na hormonální léčbu - biopsie sliznice,
  • neplodnost či opakované potrácení (rozrušení srůstů, sept - přepážek v děloze, ...),
  • problémy spojené s nitroděložní antikoncepcí - lokalizace tělíska, jeho případné odstranění,
  • podezření na polyp sliznice děložního těla na základě UZ vyšetření - odstranění,
  • ultrazvukové nálezy drobných myomů rostoucích do dutiny děložní - odstranění,
  • jiné - např. odstranění zbytků (reziduí) po porodu, potratu atd.

Snahou je provádět výkon těsně po ukončení menzes, kdy je děložní sliznice nejnižší a nebezpečí krvácení z děložní sliznice, které znepřehlední zorné pole a  tím komplikuje vyšetření, je nejmenší.

 

Postup při provádění hysteroskopie: 

Do dělohy se po rozšíření kanálu hrdla zavede hystreoskop, dutina děložní se naplní speciálním sterilním iontovým roztokem, který dělohu propláchne a rozšíří. Poté můžeme na obrazovce pod velkým zvětšením (20 - 80 x) detailně vyšetřit dutinu děložní, odebrat vzorky sliznice a pod kontrolou zraku přesně operovat - viz výše.

 

Možné komplikace výkonu:  

Žádný lékař ani pracoviště Vám, bohužel, nemůže 100% zaručit bezproblémový průběh jakékoliv operace. Díky moderní medicíně jsou však tyto komplikace velmi vzácné. Nejčastější komplikací všech výkonů prováděných v celkové anestesii jsou zejména trombóza (vytvoření krevní sraženiny v žilách dolních končetin) a možná následná embolie (uvolnění sraženiny do cévního řečiště a ucpání cévy v plicích nebo mozku).

Protože je výkon poměrně krátký - cca 10 až 15 min, je riziko výše popsaných komplikací minimální. Další možnou komplikací při hysteroskopii je možnost silnějšího krvácení z dělohy, zánětu, a ve vyjímečných případech může dojít i k poškození děložní stěny operačním nástrojem - tato komplikace není většinou nebezpečná a nevyžaduje žádné další ošetření.

 

Režim po provedení hysteroskopie:   

Většinou není nutné dodržovat žádná zvláštní režimová opatření. Hojení trvá obvykle 2 až 3 týdny a projevuje se slabým špiněním, do té doby je vhodné se vyvarovat horké koupele a pohlavnímu styku, používání tamponů atd.

Materiál odebraný při výkonu (odstraněné polypy, biopsie sliznice, myomy, atd.)  se odesílá na specializované histologické vyšetření - o jeho výsledku budete informována při kontrole u svého gynekologa, kterému bude zaslán poštou.

filename_372
filename_373
filename_374
filename_376
filename_375
filename_377
Zpět