Plastická chirurgie

Nacházíte se na stránce:ZákrokyPlastická chirurgie

Operace kožních nádorů

Operace kožních nádorů
Odstranění zhoubných kožních útvarů: Zhoubné kožní nádory nemelanomového typu se většinou projevují jako nehojící se ložiska na kůži, která při dotyku krvácejí, jsou kryty stroupky nebo mají tvar vředu s navalitými okraji. Rostou velmi pomalu jen výjimečně se šíří do jiných míst na těle.Indikace operace nebo procedury:Každé několik měsíců se nehojící ložisko by mělo být vyšetřeno kožním lékařem a případně odstraněno. Malé ložisko je možno odstranit jednoduše, zatímco u velkých nebo nevhodně uložených ložisek je nutno provádět velké tkáňové přesuny.Forma zákroku:Menší výkony lze provést ambulantně zde v Žamberku. Výkon se provádí v místní anestezii podle rozsahu a uložení ložiska.Způsob a průběh operace či zákroku:Kožní ložisko je odstraněno s lemem pohledově zdravé tkáně. Vzniklý defekt je pak dál uzavřen způsobem závislým na jeho velikosti a lokalitě. Menší defekt lze jednoduše sešít. Větší defekt je nutno krýt buď kožním transplantátem anebo uzavřít lalokem.  Klientovi vždy vysvětlíme aktuální stav a seznámíme ho s vhodným dalším postupem léčby.Pooperační průběh a doporučení:V pooperačním období jsou nutné převazy a doporučuje se klidový režim, stehy se odstraňují za 7–14 dnů. Další postup je dán výsledkem mikroskopického vyšetření podezřelého ložiska. Většinou je nutno pouze pooperační sledování bez další léčby.Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.Tyto operační výkony u nás provádí plastický chirurg, MUDr. Doskočil 
Více

Operace Dupuytrenovy kontraktury

Operace Dupuytrenovy kontraktury
  Jedná se o onemocnění, při kterém nacházíme hmatné podkožně uložené uzly nebo pruhy v dlani postižené ruky. Tato ztluštění mohou přecházet až na prsty a omezovat je při pohybu zvláště do natažení. Většinou jsou nebolestivé, ale někdy mohou i bolet a vadit při práci. Dupuytrenova kontraktura se vyskytuje převážně na ruce, ale výjimečně i na ploskách nohou. Léčba je převážně chirurgická.Indikace aneb pro koho je operace určena:Pokud chcete vědět, zda je pro Vás operace vhodná, můžete si nyní provést jednoduchý, tzv. „table top test“. Pokud máte toto onemocnění, zkuste položit postiženou ruku dlaní na desku stolu. Pokud ke stolu přitisknete celou dlaň, máte ještě čas. Pokud Vám však trvale ohnuté prsty brání dlaň přimáčknout celou plochou k podložce, tak je s největší pravděpodobností vhodná doba k operaci.Průběh operace:Operace je prováděna v místním nebo svodném znecitlivění, výjimečně v celkové anestezii. Znecitlivující látka se aplikuje injekčně přímo do místa operace, případně na zápěstí či výše na horní končetině (svodné znecitlivění). Často se provádí tato operace při zaškrcení horní končetiny manžetou, aby se zabránilo krvácení během operace. Poté z různě uložených řezů ve dlani či na prstech se odstraní změněná tkáň aponeurózy (hmatné uzly a pruhy) za současného šetření důležitých struktur (cévy, nervy a šlachy). V některých případech jsou ještě nutné zásahy na kloubních pouzdrech dlouhodobě ohnutých kloubů prstů, aby je bylo možno narovnat. Poté se rány zašijí. Při nedostatku kožního krytu, pokud není možno provést místní lalokový posun, je někdy nutno použít kožní transplantát odebraný z jiného místa na těle. Někdy se operační rány ponechávají částečně nesešity.Pooperační průběh:Po operaci je nutná zvýšená poloha operované končetiny, která zmírňuje bolest a zmenšuje otok. Stehy se odstraňují cca za 2 týdny po operaci, doba rekonvalescence je cca 4–8 týdnů dle rozsahu postižení. Důležitou součástí pooperační léčby je rehabilitace. Nikdy však nelze z dlaně odstranit veškerou tkáň, ze které by se v budoucnu kontraktura mohla opět rozvinout. Určité riziko progrese nebo recidivy tedy existuje vždy. Výkon je hrazen ze zdravotního pojištění.Na našem pracovišti tuto operaci provádí plastický chirurg, MUDr. Jan Doskočil
Více