Gynekologie

Nacházíte se na stránce:ZákrokyGynekologie

Operační hysteroskopie

Operační hysteroskopie
 Během tohoto zákroku zavádíme operační nástroj - hysteroskop po pečlivé desinfekci do dutiny děložní přes pochvu a děložní hrdlo - čípek. Hysteroskop je tenká kovová trubička, zakončena optickým zařízením - kamerou, která nám umožní detailní vyšetření kanálu děložního hrdla a děložní dutiny zevnitř ve velkém zvětšení. Kromě vyšetření dutiny děložní jsme schopni provádět operační výkony uvnitř dělohy.Jedná se zejména o odstranění slizničních polypů a myomů, kontrolu uložení, event., odstranění dlouhodobě "zapomenutého" nitroděložního tělíska pod přímou kontrolou zraku, rozrušení případných přepážek a srůstů v děloze atd. K tomu, aby bylo možné hysteroskop do dělohy zavést, je nutné děložní hrdlo pomocí kovových dilatátorů rozšířit o několik milimetrů, což je bolestivá záležitost, proto se tento výkon provádí v celkové anestesii. Při hysteroskopii se vždy provádí i kyretáž - odebrání vzorků sliznice děložního těla a hrdla, které se následně odesílají k podrobnému mikroskopickému vyšetření (histologie).Máte zájem o hysteroskopii?Objednejte se, rádi Vám poskytneme další informace.Důvody k provedení hysteroskopie mohou být různé:nepravidelné děložní krvácení, nereagující na hormonální léčbu - biopsie sliznice,neplodnost či opakované potrácení (rozrušení srůstů, sept - přepážek v děloze, ...),problémy spojené s nitroděložní antikoncepcí - lokalizace tělíska, jeho případné odstranění,podezření na polyp sliznice děložního těla na základě UZ vyšetření - odstranění,ultrazvukové nálezy drobných myomů rostoucích do dutiny děložní - odstranění,jiné - např. odstranění zbytků (reziduí) po porodu, potratu atd.Snahou je provádět výkon těsně po ukončení menzes, kdy je děložní sliznice nejnižší a nebezpečí krvácení z děložní sliznice, které znepřehlední zorné pole a  tím komplikuje vyšetření, je nejmenší. Postup při provádění hysteroskopie: Do dělohy se po rozšíření kanálu hrdla zavede hystreoskop, dutina děložní se naplní speciálním sterilním iontovým roztokem, který dělohu propláchne a rozšíří. Poté můžeme na obrazovce pod velkým zvětšením (20 - 80 x) detailně vyšetřit dutinu děložní, odebrat vzorky sliznice a pod kontrolou zraku přesně operovat - viz výše. Možné komplikace výkonu:  Žádný lékař ani pracoviště Vám, bohužel, nemůže 100% zaručit bezproblémový průběh jakékoliv operace. Díky moderní medicíně jsou však tyto komplikace velmi vzácné. Nejčastější komplikací všech výkonů prováděných v celkové anestesii jsou zejména trombóza (vytvoření krevní sraženiny v žilách dolních končetin) a možná následná embolie (uvolnění sraženiny do cévního řečiště a ucpání cévy v plicích nebo mozku).Protože je výkon poměrně krátký - cca 10 až 15 min, je riziko výše popsaných komplikací minimální. Další možnou komplikací při hysteroskopii je možnost silnějšího krvácení z dělohy, zánětu, a ve vyjímečných případech může dojít i k poškození děložní stěny operačním nástrojem - tato komplikace není většinou nebezpečná a nevyžaduje žádné další ošetření. Režim po provedení hysteroskopie:   Většinou není nutné dodržovat žádná zvláštní režimová opatření. Hojení trvá obvykle 2 až 3 týdny a projevuje se slabým špiněním, do té doby je vhodné se vyvarovat horké koupele a pohlavnímu styku, používání tamponů atd.Materiál odebraný při výkonu (odstraněné polypy, biopsie sliznice, myomy, atd.)  se odesílá na specializované histologické vyšetření - o jeho výsledku budete informována při kontrole u svého gynekologa, kterému bude zaslán poštou.
Více

Operace inkontinence

Operace inkontinence
 Hlavním důvodem pro operační řešení - zavedení transobturatoní pásky (TOT)  je únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku. V tomto případě hovoříme o tzv. stressové inkontinenciPři lehčích formách postižení dochází k nechtěnému úniku moči při smíchu, kýchnutí, či kašli, nebo zvedání těžkých břemen. Při těžším postižení dochází k úniku moči při běžné zátěži, jako je chůze, nebo změna polohy. Důvodem postižení je pokles pevnosti svalů a vazů ženské pánve, ke kterému může dojít například vlivem hormonálních změn v době přechodu, nebo jejich postižením vlivem např. dlohodobé těžké fyzické práce, opakovaných porodů, porodů velkých plodů atd. Tímto způsobem dochází k narušení vzájemné polohy močové trubice a močového měchýře a tím je narušen i mechanismus udržení moči.em o léčbu?Objednejte se, rádi Vám poskytneme další informace.Pro ženu je tento stav značně společensky diskriminující. Má obavy z delšího cestování, stání, pochopitelně se vyhýbá společenskému životu a narušeno bývá i intimní soužití s partnerem. V současné době jsme „zaplaveni“ reklamou na různé typy vložek. Ty však problém nevyřeší, pouze zlepší záchyt unikající moči. Jakým způsobem se operace provádí?Z drobného řezu v poševní sliznici se zavede páska pod močovou trubici asi 1cm od jejího ústí. Konec pásky se vyvede v oblasti třísla, kde se provedou dva drobné vpichy na vnitřní ploše stehen. Páska působí na močovou trubici až při fyzické aktivitě, pomáhá ji uzavírat a zabraňuje tak nechtěnému úniku moče tím, že zadrží močovou trubici ve správné poloze vůči močovému měchýři. Páska je zhotovená ze speciálního materiálu ( polypropylen) , který velmi dobře zaroste do měkkých tkání a vytvoří tak pevnou oporu močové trubice. Jaké komplikace mohou nastat?Bohužel žádný operační zákrok není zcela bez rizika. I přes velkou opatrnost a péči může během operace dojít ke komplikacím, které jsou naštěstí ve velké většině dobře rozpoznatelné a řešitelné.Komplikace mohou nastat výjimečně, zejména při komplikovaném výkonu (obesita, srůsty, anatomické odchylky), může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů (moč. měchýř, moč. trubice, močovod, tlusté či tenké střevo, nervy). Tato poranění mohou vést k rozšíření plánovaného operačního výkonu nebo k opakované operaci. Jaké další komplikace hrozí:Dočasná porucha vyprazdňování močového měchýře, která pozvolna během dnů, nejvýš týdnů odezní. Někdy je nutné přechodně užívat léky.Infekce operační rány, může dojít také k vytvoření hnisavého ložiska (abscesu), které je nutné vyprázdnit.Část pacientek nemusí dobře snášet použitý materiál a může dojít k jeho odhojení - řešením je odstranění pásky nebo její části.Atypické hojení v oblasti pásky může být i příčinou dyskomfortu při pohlavním styku.Existuje určité riziko (asi 10%) návratu původních obtíží.
Více